Monday, June 13, 2016

Famous are the children of Hawai'i (Kaulana na pua)

Kaulana nā Pua 1

Kaulana nā pua a‘o Hawai‘i            
Kūpa‘a ma hope o ka ‘āina            
Hiki mai ka ‘elele o ka loko ‘ino        
Palapala ‘anunu [13] me ka pākaha.        
Pane mai Hawai‘i Moku o Keawe        
Kōkua Nā Hono a‘o Pi‘ilani.            
Kāko‘o mai Kaua‘i o Mano            
Pa‘a pū [14] me ke one o Kākuhihewa.        
‘A‘ole a‘e kau i ka pūlima [15]            
Ma luna o ka pepa o ka ‘enemi        
Ho‘ohui ‘āina kū‘ai hewa            
I ka pono sivila a‘o ke kanaka.        
‘A‘ole mākou a‘e minamina            
I ka pu‘u kālā o ke aupuni.            
Ua lawa mākou i ka pōhaku [16]            
I ka ‘ai kamaha‘o o ka ‘āina.            
Ma hope mākou o Lili‘ulani [17]            
A loa‘a e ka pono o ka ‘āina.            
(A kau hou ‘ia e ke kalaunu) [18]      
Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana            
Ka po‘e i aloha i ka ‘āina.            

Famous are the children of Hawai‘i
Ever loyal to the land
When the evil-hearted messenger comes
With his greedy document of extortion.

Hawai‘i Island of Keawe answers
The Pi‘ilani Bays of Maui give their help.
Kaua‘i of Manokalanipō lends support
As do the sands of Kākuhihewa.

No one will add his signature
To the paper of the enemy
With its sin of annexation
And sale of native civil rights.

We do not value 
The government’s hill of dollars.
We are satisfied with the stones,
Astonishing food of the land.

We support Lili‘ulani
So that the land will again be pono.
(She will be crowned once more)
Tell the story
Of the people who love their land.     
______________________________________________

 1 © Kīhei de Silva, 2012.  All rights reserved.
This text, the original lyrics and translation are from an essay first published in Hālau Mōhala ‘Ilimaʻs 2012 Merrie Monarch Fact Sheet. An online link to this essay is here

No comments:

Post a Comment